Odak Alanlarımız

Odak Alanlarımız

Mal, hizmet ve ilişkilerimizi;

  • çevresel açıdan sürdürülebilir,
  • sosyal açıdan sorumlu ve
  • ekonomik büyümeyi destekleyecek

bir şekilde sunmayı temel stratejimiz olarak kabul ediyoruz.

kısa vadeli finansal kazanımlara odaklanmak yerine sürdürülebilir yöntemlerle uzun vadeli büyümeye öncelik veriyoruz. doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmayı, gezegenimizin uzun vadeli refahı için yatırım yapmayı ve iş sürecine dahil olan tüm insanlara adil davranılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi, sürdürülebilir kalkınma fikrinden doğmuştur. Bu fikir, gelecek nesillerin bağlı olduğu herhangi bir doğal kaynaktan ödün vermeden bugünün mevcut ihtiyaçlarını karşılayan büyüme ve gelişme prensibine dayanıyor. Şirket olarak bizde tutarlı, şeffaf ve etkili sürdürülebilirlik politikalarıyla ve uygulamalarıyla bu büyük hedef için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz.

Sürdürülebilirlik kavramı, yaşamı sürdürmeye ve gezegenimizi her açıdan desteklemeye ve iyileştirmeye yönelik modern bir yaklaşımdır. Şirket olarak biz de çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan, kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek bir işletme olarak, sürdürülebilirlik politikalarımızı oluşturmak için ekonomi, sosyal ve çevre başlıklarını bir arada değerlendiriyoruz.

Üç Temel Odağımız

Sürdürülebilirlik alanında temel olarak üç saç ayağımız vardır. Bunları; ekonomi, sosyal ve çevresel olarak sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir Ekonomi

Burada esas hedefimiz elde edilen kazanç ve etik değerler arasındaki dengenin kurulmasıdır. İşletmelerin elbette yaşamlarını sürdürebilmeleri mali planlamalara bağlıdır; ancak bu noktada etik değerlerden uzaklaşmamak, daha çok kar elde etmek isterken toplumu ve dünyayı tehdit etmemek en önemli odaklarımızdandır.

Sosyal Sürdürülebilirlik

çalışanlara adaletli davranmak, yaratıcılığa ve verimliliğe etik sınırlar içinde katkı sunmak gerekir. Beceri ve motivasyonun ön planda olduğu bir iş gücü sosyal sürdürülebilirlikteki temel stratejimizdir. Güvenli bir çalışma ortamının tahsis edilmesi, eşit olmasa bile en azından adil ücretlerin sunulması, tedarik zincirlerinin ne şekilde işlediğinin takip edilmesi önemsiyoruz. Toplum merkezli bir üretim anlayışı benimsiyoruz.

Sürdürülebilir Çevre:

Hiç kuşku yoktur ki çevre, bu sürecin en kilit parçasıdır. Kurumların tasarruf etmeleri ve negatif çevresel etkileri azaltmaları bu konudaki planlamalarına bağlıdır. Karbon emisyonlarını düşürmek, atıkları azaltmak, ambalajlarda iyileştirme yapmak, firmamız daha çevre dostu ve yeşil bir dünya için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.