Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

İSKUR Grup Sosyal Sorumluluk Politikası

  • Tüm işlemlerimizi etik çerçevede ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirmek
  • Tüm bireylerin haklarına saygılı yaklaşmak
  • Çevreye duyarlı davranmak

Çocuk İş Gücü

İSKUR Grup çocuk iş gücü kullanmaz ve kullanmayı da hoş karşılamaz. “Çocuk” terimi, 15 (bazı yerel kanunlara göre 14) yaş altında olan ya da daha yüksekse, çalışma için yerel kanunlarca belirlenmiş yaşın ya da mecburi eğitimi tamamlamak için gerekli olan yaşın altında olan bireyleri kapsar. “Çocuk” tanımı içine girmeyen gençleri işe alan İSKUR Grup, bu personel için gereçli olan tüm kanun ve düzenlemelere de uyacaktır.

İstek Dışı Çalıştırma

İSKUR Grup sabıkalı, teminatlı, sözleşmeli ya da başka türlü hiçbir personeli zorla ya da istem dışı çalıştırmaz ve bu şekilde çalıştırmayı da hoş karşılamaz.

Ayrımcılık Yapmama

İSKUR Grup maaş, menfaat, terfi, disiplin, işe son verme ya da emeklilik durumları dahil işe alım ve çalıştırma sırasında ırk, din, yaş ulus, sosyal ya da etnik köken, cinsiyet, politik görüş ya da gellilik ayrımı yapmaz.

Sağlık ve Güvenlik

İSKUR Grup çalışanlarına (a) içilebilir su ve sıhhi olanaklara makul erişim; (b) uygun ve yeterli yangın güvenlik önlemleri ve olanaklarına makul erişim ve; (c) uygun ve yeterli aydınlatma ve havalandırma olanaklarına makul erişim sağlayacak şekilde tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar.

Ücretlendirme

İSKUR Grup asgari ücretler, fazla mesai, maksimum çalışma saat, parça başına fiyat ve maaş ile ilgili yasalar dahil olmak üzere maaş ve çalışma saati yasalarının tamamına uyar ve yasal çerçevede edinilmiş hakları hak sahiplerine verir. İSKUR Grup fazla mesaileri yasalar ile belirlenmiş minimum ücretlendirme yönergelerine göre ya da, eğer fazla mesai ile ilgili yasa yoksa, en az normal saat başı ücret ile ücretlendirir. Yerel endüstri standartlarının gereçli yasal gereksinimlerin üzerinde olması durumunda, tedarikçilerin yüksek standartları karşılamasını teşvik ederiz.

Çevrenin Koruması

İSKUR Grup geçerli tüm çevresel yasa ve yönetmeliklere uyacaktır ve çalışmalarını çevreyi koruyacak doğaya saygılı olacak şekilde düzenleyecektir.

İsmaİl Kurtul Sağlık Ocağı

İskur Grup tarafından temelleri 2006 yılında atılan İsmail KURTUL Sağlık Ocağı 2008 Yılında İl Sağlık Müdürlüğü’ne devir edilerek sağlık hizmetlerine kazandırılmıştır.

İsmail KURTUL Sağlık Ocağı ; 2 Acil Müdahale Odası, 6 Muayene Odası, 1 Doktor Odası, 1 Hemşire Odası ve 1 Hizmetli Odası olarak inşa edilmiştir.

Sütçü İmam Ünİversİtesİ İlahİyat Fakültesİ

Yapımına 2012 yılında başlanıp 2015 yılında tamamlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin bünyesindeki İlahiyat Fakültesi, tarihi mimarisi ve modern yapısıyla üniversitenin en güzel fakülteleri arasında yerini almıştır.

Fakülte; Zemin katında Kütüphane, kantin, öğrenci işleri, arşiv, bay-bayan mescidi ve öğretim görevlisi odaları, diğer katlarda ise Sınıflar, Seminer odaları, Dekan, Dekan Yardımcısı, Sekreter ve yine Öğretim görevlisi odalarını kapsamaktadır.

İsmaİl Kurtul İlköğretİm Okulu

İskur Grup için başarı toplumun hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmasıdır. Bir yandan daha çok istihdam için daha çok yatırım öngören kurum kültürü, diğer yandan özel önem verilen sosyal sorumluluk projeleri ile topluma, ülkemize ve şehrimize daha modern ve teknolojinin son ürünleri ile dizayn edilmiş binalarda eğitim ve öğretim görerek genç kuşakların yetişmesi için Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir KURTUL tarafından babası İsmail KURTUL İlköğretim Okulu ve Makbule Hatun Ana Okulunu Milli Eğitim Bakanlığı’na devir edilmek üzere 2007 Yılında yapımına başlanmış olup 2011 Yılında Eğitim Öğretim yılına kazandırmıştır.

İsmail KURTUL İlköğretim Okulu ; 750 Öğrenci kapasiteli, 28 Derslik, Yemekhane, Kafeterya, Modern Deney Laboratuarı, Müzik Odası ve Spor Tesislerinden oluşmaktadır.