BOYAMA SONRASI ARD İSLEMLERDE SU KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK YENİLİKÇİ BİR YÖNTEM GELİSTİRİLMESİ

BOYAMA SONRASI ARD İSLEMLERDE SU KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK YENİLİKÇİ BİR YÖNTEM GELİSTİRİLMESİ

Tekstil Endüstrisinde yüksek miktarlarda kimyasal madde ve su tüketimi gerçekleştirilmektedir. Reaktif boyarmaddeler selülozik liflerin boyanmasında en yaygın kullanılan boyarmadde sınıfıdır. Reaktif boyarmaddelerin tamamen fikse olmamasından kaynaklı yüksek miktarda boyalı atık içeren kirli su ortaya çıkmaktadır ki bu da çevresel açıdan sorun oluşturmaktadır. Geleneksel yöntemler boyalı atık suyun arıtılması için yetersiz kalabilmektedir. Proje kapsamında geliştirilen patentli filtre sistemimiz sayesinde bu problemlerin %15 oranında azaltılmıştır.

Ekli Görseller