SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN PAMUK LİFİNİN TEKRARLI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE SÜREÇ GELİŞTİRİLMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN PAMUK LİFİNİN TEKRARLI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI VE SÜREÇ GELİŞTİRİLMESİ

Tekstil sektöründe kimyasallar, kısıtlı olan doğal kaynak kullanımı ve emisyonlar nedeniyle son yıllarda geri dönüşüm çalışmaları ön plana çıkmaktadır. En önemli doğal lif konumundaki pamuk lifinin bir kez üretildikten sonra geri dönüşümü tarla süreçlerinin elimine edilmesi ve dolayısıyla çevresel yükünün azaltılmasını sağlayacaktır. Bu proje kapsamında, %100 ham pamuktan üretilen tekstiller 2 kez geri dönüşüm döngüsüne tabi tutulmuştur. Bu çalışma bir ürün/süreç geliştirme niteliğinde olup, çalışma sonrası elde edilen veriler ile tekstil işletmesinde 2. geri dönüşüm sürecinin benimsenmesi ve bu doğrultuda katma değerli ürünler üretilmesi ile küresel rekabet açısından işletmenin ürün pazarlama sürecine katkı sağlanmıştır.